Workshop d’usabilitat per Interactius

Durant les jornades tecnològiques que es van celebrar a STUCOM, a la tarda es va realitzar el workshop d’usabilitat a càrrec de Josep Blanco, de l’empresa Interactius. L’activitat va començar donant unes petites nocions d’usabilitat d’una forma molt general, remarcant la importància de la usabilitat en el disseny d’aplicacions web i de propòsit general.

Tot seguit es va comentar que a Interactius disposen d’un laboratori propi equipat amb tecnologia especialitzada per a realitzar tests amb usuaris i tècniques de recerca en grup, formada per una sala de tests, una sala d’observació amb mirall unidireccional i una sala d’activitats en grup (focus group, card sorting…) que permet monitoritzar i obtenir informació sincronitzada a través de càmeres d’ambient, càmera facial, micròfon, captura de pantalla i interaccions i seguiment de la mirada de l’usuari amb Eyetracking.

Es va entrar en detall en un dels mètodes, l’Eyetracking, detecció de la mirada de l’usuari en tot moment, exemples preparats i una prova in situ amb un dels nostres alumnes com a voluntari. L’Eyetracking d’Interactius és un dispositiu d’última generació que permet saber on està mirant el participant d’un test en tot moment, monitoritzar-ho i gravar-ho per a l’anàlisi posterior.

És molt útil per entendre el comportament i reaccions dels usuaris, perquè dóna informació molt valuosa sobre la visibilitat i comprensió dels elements que conformen la interfície gràfica de l’aplicació. Sense l’Eyetracking podem saber fins a quin punt l’usuari és capaç de realitzar les tasques que se li encomanen, com es comporta i les sensacions que té, però sovint ens permet saber les raons de tot plegat.

L’Eyetracking també és útil per saber com s’interpreta una imatge fixa, quins elements atrauen més la mirada de l’usuari, en quin ordre, i si es percep el missatge correctament i en quant de temps. Molt útil en disseny d’elements publicitaris com banners o anuncis impresos.

En resum, vam obtenir una visió del tema combinant teoria bàsica de mètodes utilitzats en usabilitat, una explicació molt detallada sobre la tècnica més costosa però també més efectiva en control d’usabilitat i poder veure en directe l’experiència de provar por part d’un alumne com funciona l’EyeTracking de primera mà.

IMG_7459 IMG_7486 IMG_7487 IMG_7549 IMG_7562 IMG_7568

Acerca del autor