Workshop de usabilitat. Rapid Prototyping

En el marc de les Jornades Tecnològiques Stucom vam assistir a un taller molt interessant sobre “Rapid Prototiping”, dirigit per Eva Villegas.

En el taller vam utilitzar el Rapid Prototiping per, a partir de la informació sobre un target (usuari), elaborar ràpidament una Interface.

 

Card Sorting

Com a pas previ al Rapid Prototiping vam utilitzar un sistema de “Card Sorting”(ordenació de targetes). A partir de la informació recollida de l’usuari, vam escriure en targes les diferents accions principals de la futura Interface. Un cop vam tenir clar quines serien, les vam omplir amb accions específiques.

 

Rapid Prototiping

A partir del Card Sorting i de les característiques del target, el proper pas és el Rapid Prototiping, el qual consisteix en fer els esbossos de l’estat de la Interface. Aquests esbossos representen les diferents accions que pot realitzar l’usuari i com es mostrarien per pantalla, intentant sempre aconseguir la màxima efectivitat i funcionalitat.

 

Elements UX

Durant el desenvolupament del Rapid Prototiping, s’han de tenir en compte els elements fonamentals de UX ( User eXperience), que defineixen la manera en que l’usuari es relaciona amb el servei, sistema o producte.

 

Toni García amb la col·laboració d’Oriol Utrillas.

IMG_7644 IMG_7665 IMG_7652 IMG_7646 IMG_7656

Acerca del autor