Gamificació a classe de programació dels cicles formatius DAW i DAM

Durant aquesta setmana, els alumnes del cicle formatiu de DAW 1 i DAM 1 de STUCOM han dedicat una sessió a practicar la programació en llenguatge Java, que és el llenguatge pel qual apostem en el centre, utilitzant tècniques de gamificació per a fer més dinàmic l’aprenentatge.

La gamificació (gamification) és el fet d’utilitzar mecàniques de joc en entorns i aplicacions no lúdiques amb l’objectiu de potenciar la motivació, la concentració, l’esforç i altres valors positius.

L’activitat consistia en resoldre alguns reptes proposats en llenguatge Java, de manera que pensant i aplicant una estratègia algorítmica en aquest llenguatge, l’alumne era capaç de resoldre un problema dins un videojoc, i visualment, es podia veure al personatge o objecte del joc aconseguint el seu objectiu de manera gràfica (un avió arribant al seu destí, un personatge arribant al seu objectiu, etc).

L’activitat va ser tot un èxit, els alumnes van estar molt motivats en aconseguir superar els diferents reptes proposats i veure el resultat de manera tan gràfica, sobretot dins del món del videojoc.

Diana Padilla.

 

Acerca del autor