XXV Encuentro estatal de colegios asociados a la Unesco

MADRID DEL 4 AL 7 DE JULIOL DE 2012

El lema de la Trobada ha estat: Passió per educar: El treball en xarxa per a la innovacióeducativa.

Aquesta Trobada estatal de les escoles associades a la UNESCO del territori estatal ha estatmolt nombrosa i ha contat també amb els representants de Portugal, França i Senegal.

Les escoles han presentat els seus treballs i aquest any STUCOM presentava un Treball dePatrimoni Industrial de la Humanitat juntament amb les escoles del grup, Parvulari Magnòliai Colegio Camí. El Treball es titula CAN FABRA PATRIMONI INDUSTRIAL i ens parla de la Fabra& Coats de Sant Andreu, la seva història, el pressent i el futur d’aquestes instal·lacions tantimportants pel barri.

El Treball ha merescut una menció i reconeixement especial com a mostra de Treball en xarxa ien directe de tres escoles amb tres nivells educatius diferents però que han sabut compaginari treballar juntes i a la vegada amb objectius, interessos i capacitats diferents dintre del móneducatiu. L’últim dia de la Trobada i al Saló d’Actes del Colegio Mayor San Juan Evangelista dela Ciutat Universitària de Madrid i davant dels representants de totes les escoles varem fer lapresentació del Treball que ha estat considerat un exemple de Treball en grup i varen tenir lafelicitació de les escoles i dels coordinadors dels diferents Projectes.

L’acte inaugural es va fer al “Patio de Cristales de la casa de la Villa de Madrid” on varem serrebuts per un representant de l’ajuntament de Madrid, els coordinadors i Federico MayorZaragoza que va fer un esplèndid discurs de inauguració com sempre ple de valors dels queactualment trobem a faltar.

Va esmentar dos articles cabdals de la Declaració Universal dels Drets Humans:

Artículo 1

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados comoestán de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

Artículo 26

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita,al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. Lainstrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habráde ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, enfunción de los méritos respectivos.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humanay el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertadesfundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todaslas naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo delas actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habráde darse a sus hijos.

Una de les coses que més em va agradar de les seves paraules va ser quan parlava delFutur i deia així:

“el futuro lo tenemos que inventar, todo está por hacer, debemos inventar nuestrofuturo” y añadía que deberíamos borrar la palabra “indiscutible” del diccionario porquepara conseguir que los sueños se conviertan en realidad debemos superar la barrera de loposible. Es importante nuestra acción e incluso “sembrar una gota en el océano”.

En definitiva ha estat una Trobada molt satisfactòria tot i que estem en temps de crisi.Hem de creure que el futur està a les nostres mans i procurar convertir els somnis enrealitat.

PILAR PAU

PROJECTE UNESCO STUCOM

Acerca del autor

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*