Altres projectes

Altres projectes i activitats

POOLS3

pools-3

POOLS-3 és un projecte finançat per la Unió Europea durant el període 2013-2015. Està coordinat per Sabhal Mòr Ostaig (SMO), integrat per socis de Bèlgica, Catalunya, la República Xeca, Dinamarca, Irlanda del Nord i Escòcia. EfVET ha estat escollit com a soci de difusió perquè té accès a milers de centres de formació professional a tota Europa.

Activitats

Visites d’alumnes, professores i directius de centres europeus

Intercanvis

Formació dual en empreses europees

Preparació per a exàmens oficial d’anglès

Projectes anteriors

Projecte Leonardo: Movilitat

Projecte Leonardo: Expero

Proojecte Leonardo: SPSELL

Projecte Comenius: Waves

Projecte Comenius: Lifestyles